Cechą charakterystyczną Gminy jest duże bogactwo jezior. Zajmują one łączną powierzchnię około 1410 ha. Obok jezior występują piękne wzniesienia morenowe i ogromny piaszczysty sandr. Tutejsze lasy stwarzają bardzo dobre warunki do rekreacji oraz łowiectwa.

Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie Gminy Lipnica


Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie Gminy Lipnica


Zakres inwestycji:

Inwestycja polega na budowie systemu kanalizacyjnego składającego się z:

1. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna
- kanał z rur PVC Ø 200 mm – długość 10.357,20 m
- kanał z rur PVC Ø 160 mm – długość 4.937,50 m

2. Sieć kanalizacji ciśnieniowej( tłocznej)
- rurociąg tłoczny z rur PE 90x5,4 mm, długość – 2.095,20 m
- rurociąg tłoczny z rur PE 75x64,3 mm, długość – 523,50 m
- rurociąg tłoczny z rur PE 63x3,6 mm, długość - 3.942,6 m

3. Przepompowni ścieków - 4 szt
Ze względu eksploatacyjnych zaprojektowano przepompownie ze zbiornikiem o średnicy wewnętrznej:
• PL1 - Ø 1200 mm i wysokości 3,5 m
• PL2 - Ø 1200 mm i wysokości 3,5 m
• PLG - Ø 1200 mm i wysokości 5,0 m
• PKG - Ø 1200 mm i wysokości 5,5 m

Lokalnych (przydomowych) przepompowni ścieków - 4 szt.
Przepompownie przydomowe i lokalne zaprojektowano ze zbiornikami o średnicy 1200 mm. Przepompownia wyposażona jest w dwie pompy pracujące naprzemiennie.

4. Przyłącza kanalizacyjne - 226 szt.

Realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym przebiega zgodnie z PWP. Do dnia 30 września 2010 roku wykonano następujący zakres rzeczowy z podziałem na poszczególne działania:


działanie nr 1 - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV”

W ramach tego działania wybudowano 15.295 mb systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym 10 357 mb Φ200 mm oraz 4 938 mb Φ160 mm .Kolektor sanitarny połączył z istniejącą oczyszczalnię ścieków trzy miejscowości Osusznicę, Lipnicę i Kiedrowice. Zakres prac został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, a planowane wydatki wykorzystano w 53,2 %.


działanie nr 2 - „Budowa systemu kanalizacji ciśnieniowej”

W ramach tego działania zgodnie z PWP wykonano rurociągi tłoczne ciśnieniowe o łącznej długości 6.561,30 mb w tym: z rur o średnicy: PE 90 mm dł. - 2.095,20 m, PE 75 mm dł. - 523,50 m, PE 63 mm dł. 3.942,6 m. Ponadto została odtworzona nawierzchnia drogowa na odcinku 2 950 m2, na którym została zdjęta przed budową kolektora .


działanie nr 3 - „Budowa 8 przepompowni ścieków”

W ramach tego działania zgodnie z PWP uruchomiono 8 przepompowni, w tym główne oraz 4 lokalne. Przepompownie wyposażone są w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Przepompownia ścieków stanowi kompletne urządzenie wyposażone w układ regulacji poziomu ścieków, system zabezpieczeń awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania służb eksploatacyjnych łącznie ze sterowaniem pomp. Przepompownie przydomowe i lokalne zaprojektowano i wykonano ze zbiornikami o średnicy 1200 mm.


działanie nr 4 - „Zarządzanie i promocja”

W ramach tego działania zakupiono tablice pamiątkowe które zastąpione tablice informacyjne. Inspektor Nadzoru oraz Inżynier Projektu posiadający odpowiednie uprawnienia sprawowali kontrolę zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, SIWZ, pozwolenie na budowę. Ponadto prowadzili kontrolę jakości wszystkich wykonywanych prac. Zgodnie z PWP w ramach tego działania sfinansowane zostało tłumaczenie.


Podsumowanie

Realizacja inwestycji w zakresie rzeczowym, który został wykonany w 100% przebiegała zgodnie z PWP. Do końca 2010 roku wykonano cały zakres określony w projekcie budowlanym oraz osiągnięto wszystkie wskaźniki Projektu określone w PWP tzn. zauważalna jest zwiększona wydajność systemu zbierania ścieków oraz zwiększona ich przepustowość. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem a zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i są zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach oraz posiadają świadectwo badań.


Tablica informacyjna

Tablica pamiątkowaPoszerzenie zakresu

Gmina Lipnica dzięki uzyskaniu pozytywnej decyzji z Instytucji Wspomagającej czyli z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie możliwości wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Program kompleksowej redukcji ścieków na terenie Gminy Lipnica – budowa kanalizacji sanitarnej Lipnica-Kiedrowice-Osusznica II etap przystąpiła do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowite, Prądzona oraz nowo powstałe ulice: Pogodna i Spokojna w m. Lipnica,


Zakres prac obejmował:

Działanie nr 1

W ramach tego działania wykonano:

Wieś Ostrowite, ul. Pogodną i ul. Spokojną
- kanał z rur PVC Ø 200 mm, długość - 1.982,50 m

Wieś Prądzona:
- kanał z rur PVC Ø 200 mm, długość – 1.080,9 m
- kanał z rur PVC Ø 160 mm , długość - 206,7 m + 451,8 m przyłącza kanalizacyjneDziałanie nr 2

W ramach tego działania wykonano sieć kanalizacyjnej ciśnieniowej( tłocznej):
- rurociąg tłoczny z rur PE 90x5,4 mm,
długość – 4.393,00 m
- rurociąg tłoczny z rur PE 63x3,6 mm,
długość – 356,50 m
- rurociąg tłoczny z rur PE 125x7,4 mm,
długość – 4.204,80 m
- rurociąg tłoczny z rur PE 110x6,6 mm,
długość – 2.898,00 m

Ponadto została odtworzona nawierzchnia drogowa, na którym została zdjęta przed budową kolektora.
Działanie nr 3

Przepompownie ścieków wraz z zasilaniem – 7 sztuk
- PL1 - Ø 1500 mm i wysokości 3,55 m.
- PD1 - Ø 1200 mm i wysokości 3,90 m. (lokalna)
- P4 - Ø 1500 mm i wysokości 4,70 m.- P6 - Ø 1500 mm i wysokości 3,20 m.
- Pś1 - Ø 1200 mm i wysokości 3,57 m.
- P5 - Ø 1200 mm i wysokości 3,60 m.
- P6 - Ø 1500 mm i wysokości 2,90 m.

Przepompownie wyposażone są w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Przepompownia ścieków stanowi kompletne urządzenie wyposażone w układ regulacji poziomu ścieków, system zabezpieczeń awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania służb eksploatacyjnych łącznie ze sterowaniem pomp.
Działanie nr 4

W ramach tego działania sfinansowano Inspektora Nadzoru posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Inspektor nadzoru w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany był m.in:

- do reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

Zgodnie z PWP w ramach tego działania sfinansowane zostało również tłumaczenie.Szukaj serwisie

Kalendarz imprez

Luty 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Najbliższe wydarzenia
100Niepodległej
101Transmisja
102Facebook
102Zainwestuj
103Obywatel
1Oceń Urząd
AABInformacja o rejestracji
ABBPowiadomienie sms dla mieszkańców
ABIP
ABPorady prawne
AbSystem internetowej obsługi mieszkańców – Qweb
Aplikacji mobilnej “Między Brdą a Wdą”
e-Podatki
Kaszuby
Mapa
Od Bałtyku po Kaszuby
Punkt Informacji Turystycznej
RSO
Sołectwo Brzeźno Szlacheckie
Wrota Pomorza
Wsie Polskie

Serwis stosuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.